Daň z nemovitosti a změny pro rok 2024

K dani z nemovitých věcí má povinnost se přihlásit každý, kdo v roce 2023 nabyl nemovitost, a to jakýmkoliv způsobem (koupě, darovací smlouva, dědictví atp.).

Rozhodné je datum, kdy byla nemovitost zapsána do katastru nemovitostí. Pokud byl zápis v katastru nemovitostí proveden do 31. 12. 2023, jste povinni se přihlásit k dani z nemovitosti do 31. 1. 2024 u finančního úřadu v místě, kde se Vaše nemovitost nachází.

Pokud jste pořídili nemovitost koncem roku 2023 a v katastru nemovitostí byla zapsána až po 1. 1. 2024 (včetně), k dani z nemovitosti se přihlásíte až k 31. 1. 2025.

Daň z nemovitých věcí neutajíte, pokud se k ní tedy nepřihlásíte, finanční úřad vám může vyměřit penále a úhradu bude stejně požadovat.

Problematika daně z nemovitých věcí se řídí zákonem č. 338/1992 Sb. o dani z nemovitých věcí.

Jeho plné znění je k dispozici zde.

 

První přihlášení se k dani

Pokud jste nemovitost nabyli v roce 2023 a ten rok byla také do katastru zapsána, je nutné podat přiznání k dani. Formulář je dostupný na webových stránkách Finanční správy, případně lze využít portálu Moje daně. Po vyplnění lze formulář zaslat přímo datovou schránkou. Tímto máte již hotovo, vše ostatní zajistí sama finanční správa, která vás bude informovat o výši a platebních podmínkách. Daň musí být uhrazena do 31. 5. 2024. Následující roky již nemusíte žádné daňové přiznání řešit, budete již automaticky informováni pouze o částce a platbě přímo ze strany finanční správy.

V případě nejasností však doporučujeme obrátit se na příslušný daňový úřad, kde jsou připraveni pomoci. Většinu odpovědí na nejčastější otázky lze najít opět na stránkách Finanční správy.

Změny pro rok 2024

Od počátku roku dochází ke změnám v místních koeficientech, které umožňují obcím upravovat výši daně z nemovitosti. Kromě toho vláda zavedla inflační koeficient. Tento koeficient je založen na vývoji cen a má za úkol každoročně zabránit efektivnímu snížení daně v průběhu času v důsledku inflace. V každém případě pro rok 2024 je třeba počítat se zvýšením daně z nemovitosti oproti předchozím letům. Zvýšení záleží na místě, kde se nemovitost nachází, nejvyšší bude samozřejmě ve velkých městech, jako v Praze či Brně.

Podrobnosti přináší například i portál Denik.cz.

Odhlášení daně z nemovitosti v roce 2024

V situaci, že někdo svou nemovitost v roce 2023 prodal, ji lze snadno z platby daně odhlásit. Tuto skutečnost stačí písemně oznámit místně příslušnému finančnímu úřadu nejpozději 31. ledna 2024. Oficiální formulář neexistuje, stačí vytvořit jednoduchý dokument na počítači, nebo i ručně. Jeho podoba může být následující:

Vzor dopisu pro odhlášení daně

Adresováno:
Finanční úřad
adresa místně příslušného FÚ

Věc: Odhlášení daně z nemovitostí

Vážení,

oznamuji vám, že jsem dne … prodal(a) svou nemovitost … (opište z kupní smlouvy).

Tímto se odhlašuji z daně z nemovitostí.
Datum a podpis:
Trvale bytem:

 

 

Zdroj: Century21

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart